Add Headings and they will appear in your table of contents.

ВІДДІЛ АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ


Відділ аспірантури та докторантури Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров̓я України як окремий структурний підрозділ було створено за наказом ректора 1 вересня 2018 року шляхом реорганізації сектору аспірантури, клінічної ординатури та магістратури наукового відділу.

З часу заснування Тернопільського державного медичного інституту в 1957 р., значна увага приділялася  підготовці науково-педагогічних кадрів у аспірантурі та докторантурі, фахівців у магістратурі, підвищенню кваліфікації і фахової майстерності лікарів у клінічній ординатурі.

За роки існування навчального закладу підготовку в аспірантурі пройшли близько восьмисот осіб, більшість із них продовжила свою трудову діяльність на науково-педагогічній ниві у стінах рідної Alma Mater. Ефективність аспірантури в усі роки становила 100 %.

Магістратура як форма навчання на післядипломному етапі підготовки лікарів та провізорів почала функціонувати в університеті з 1993 р. З цього часу підготовку у магістратурі пройшли близько чотирьох сотень фахівців. Диплом магістра медицини отримали понад 350 лікарів інтернів, а диплом магістра фармації одержали 50 провізорів-інтернів.

Клінічна ординатура як форма підвищення кваліфікації на післядипломному етапі в усі роки існування начального закладу забезпечувала якісну підготовку лікарів-спеціалістів за 33 спеціальностями. У клінічній ординатурі навчалося понад 400 лікарів, у тому числі, близько 150 іноземних громадян.

Відповідальними за підготовку науково-педагогічних кадрів у аспірантурі та докторантурі, фахівців у магістратурі, лікарів у клінічній ординатурі у різні періоди функціонування навчального закладу були: проф. Ю.І. Бондаренко, доц. І.І. Мельник, проф. І.М. Кліщ, проф. Л.Т. Виклюк, доц. О.Л. Сидоренко, доц. О.М. Сопель.

З часу заснування відділ аспірантури та докторантури очолює доц. Н.Я. Потіха. Станом на сьогодні у відділі працює 2 фахівця: О.С. Ковалик і Т.О. Бісовська.

Основним завданням відділу аспірантури та докторантури є контроль та сприяння підготовці науково-педагогічних кадрів університету.

З вересня 2016 року у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров̓я України розпочато підготовку осіб в аспірантурі на третьому (освітньо-науковому) рівні за оновленими навчальними планами відповідно до нових вимог Міністерства освіти та науки України та нового Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах). Відділом аспірантури та докторантури проведено ліцензування освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальностями: „222 Медицина”, „228 Педіатрія”, „221 Стоматологія”, „226 Фармація”, „223 Медсестринство” галузі знань „22 Охорона здоров̓я” та „091 Біологія” галузі знань „09 Біологія”. Рішенням вченої ради університету (протокол № 1 від 30.01.2018 року) в університеті відкрита докторантура за спеціальностями „222 Медицина”, „221 „Стоматологія” галузі знань „22 Охорона здоров̓я”.