ВІДДІЛ АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ


Відділ аспірантури та докторантури Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров̓я України як окремий структурний підрозділ було створено за наказом ректора 1 вересня 2018 року шляхом реорганізації сектору аспірантури, клінічної ординатури та магістратури наукового відділу.

З часу заснування Тернопільського державного медичного інституту в 1957 р., значна увага приділялася  підготовці науково-педагогічних кадрів у аспірантурі та докторантурі, фахівців у магістратурі, підвищенню кваліфікації і фахової майстерності лікарів у клінічній ординатурі.

За роки існування навчального закладу підготовку в аспірантурі пройшли близько восьмисот осіб, більшість із них продовжила свою трудову діяльність на науково-педагогічній ниві у стінах рідної Alma Mater. Ефективність аспірантури в усі роки становила 100 %.

Магістратура як форма навчання на післядипломному етапі підготовки лікарів та провізорів почала функціонувати в університеті з 1993 р. З цього часу підготовку у магістратурі пройшли близько чотирьох сотень фахівців. Диплом магістра медицини отримали понад 350 лікарів інтернів, а диплом магістра фармації одержали 50 провізорів-інтернів.

Клінічна ординатура як форма підвищення кваліфікації на післядипломному етапі в усі роки існування начального закладу забезпечувала якісну підготовку лікарів-спеціалістів за 33 спеціальностями. У клінічній ординатурі навчалося понад 400 лікарів, у тому числі, близько 150 іноземних громадян.

Відповідальними за підготовку науково-педагогічних кадрів у аспірантурі та докторантурі, фахівців у магістратурі, лікарів у клінічній ординатурі у різні періоди функціонування навчального закладу були: проф. Ю.І. Бондаренко, доц. І.І. Мельник, проф. І.М. Кліщ, проф. Л.Т. Виклюк, доц. О.Л. Сидоренко, доц. О.М. Сопель.

З часу заснування відділ аспірантури та докторантури очолює доц. Н.Я. Потіха. Станом на сьогодні у відділі працює 2 фахівця: О.С. Ковалик і Т.О. Бісовська.

Основним завданням відділу аспірантури та докторантури є контроль та сприяння підготовці науково-педагогічних кадрів університету.

З вересня 2016 року у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров̓я України розпочато підготовку осіб в аспірантурі на третьому (освітньо-науковому) рівні за оновленими навчальними планами відповідно до нових вимог Міністерства освіти та науки України та нового Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах). Відділом аспірантури та докторантури проведено ліцензування освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальностями: „222 Медицина”, „228 Педіатрія”, „221 Стоматологія”, „226 Фармація”, „223 Медсестринство” галузі знань „22 Охорона здоров̓я” та „091 Біологія” галузі знань „09 Біологія”. Рішенням вченої ради університету (протокол № 1 від 30.01.2018 року) в університеті відкрита докторантура за спеціальностями „222 Медицина”, „221 „Стоматологія” галузі знань „22 Охорона здоров̓я”.