ВНУТРІШНІ ДОКУМЕНТИ

 

https://www.tdmu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/02/Polozhennya-pro-poryadok-pidgotovky-zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity-stupenya-doktora-filosofiyi-v-TNMU_compressed.pdf

 

https://www.tdmu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/04/Polozhennya-pro-atestatsiyu-doktoriv-filosofiyi.pdf

 

https://www.tdmu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Untitled.FR12.pdf

 

https://www.tdmu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/01/Polozhennya-pro-pedagogichnu-praktyku-1.pdf

 

https://www.tdmu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/polozhennya-pro-vedennya-pervynnoyi-dokumentatsiyi_compressed.pdf

 

https://www.tdmu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/Polozhennya-pro-zaochnu-formu-navchannya-aspirantiv.pdf

 

https://www.tdmu.edu.ua/polityka-spryyannya-akademichnij-dobrochesnosti-v-universyteti/

 

https://www.tdmu.edu.ua/polityka-zapobigannya-ta-borotby-z-koruptsiyeyu/

 

https://www.tdmu.edu.ua/polityka-zapobigannya-ta-protydiyi-dyskryminatsiyi-seksualnym-domagannyam-bulingu-tskuvannyu-v-universyteti/