Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF

Про присудження ступеня доктора філософії -  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF#n18

Вимоги до оформлення дисертації - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17

Форми документів атестаційної справи здобувача ступеня доктора філософії - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0474-19

Положення "Про атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України" - https://www.tdmu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/04/Polozhennya-pro-atestatsiyu-doktoriv-filosofiyi.pdf